Følg os

Ansvarsbegrænsninger og Betingelser 2020

Generelle betingelser
Alle transporter udføres iht. til CMR loven / NSAB 2015 Ansvar for læsning/losning – ansvar for læsning og losning er altid transportkøbers. Der læsses efter gældende foreskrifter i forhold til stuvning, sikring og fordeling af vægt. ADR/IMO skal oplyses for transport. Afsender er ansvarlig for korrekte dokumenter og mærkning. Alle transporter gennemføres iht. Dimensions bekendtgørelsen.
Herunder gælder det at fx 2x20” HC ikke kan køres på samme chassis pga. højde Særtransporter udføres iht. Særtransport bekendtgørelsen.
Ved særtransporter tages der forbehold for, myndighedernes tilladelse, samt krav til eskorte af såvel politi som følgebiler. Fjernelse af hindrende objekter på ruten. Hvis der er tvivl om vægt og fordeling tages kontakt til disponenten forud for transporten. Der kan rådgives om maksimal udnyttelse af equipment

Ventetid
Byzone (0-20 km. Fra havn) 0 min. Fri (af stille zone) Zone 2-3, 60 min. fri til læsning/losning Øvrige – 60 min. fri med mindre andet er aftalt

Indlevering af containere
Closing for eksport containere skal opgives klart og tydeligt i bookingen. Ved tømning/import indleveres containeren senest 2 hverdage efter klarmelding, dette gælder også direkte losninger. Såfremt andet kræves på den specifikke transport, skal dette aftales inden transporten påbegyndes og noteres i instruktioner på webbooking. Der arbejdes ikke med closing på import containere.

Forsinkelser
Forsinkelser på mere end 10 minutter meldes straks muligt. Der tages ikke ansvar for omkostninger opstået i forbindelse med forsinkelse.

Udlev./indlev. af containere
Visuelt tjek af container foretages på chassis fra jorden, med forbehold for vejrsituationen. Ved afvisning af container må der forventes ekstra omkostninger ifb. med bytning til materiel der opfylder krav for læsning/losning. Såfremt turen aflyses grundet materielmangel ved oplæs, afregnes 80% tomfragt. Atlantic Trucking tager ikke ansvaret for at udleveret materiel ikke opfylder afsender/modtagers krav til læsning/losning. Afviste containere afregnes således fuld tur. Der er afsat 15 min til hver containerekspedition og vi forbeholder os retten til at afregne ventetid herudover til ordregiver.

Chasssisleje
Der afregnes chassisleje ud over afstille og afhentedag.

Told
Atlantic Trucking følger altid den afgivne toldinstruktion fra ordregiver. Toldkontroller og/eller fejl i fortoldning og angivelser afregnes ventetid fra første minut.

Detention og demurrage
Evt krav skal være os i hænde senest 2 mdr efter transportens afslutning med underbilag, herefter bortfalder vores ansvar.

Afbookning
Vi forbeholder os retten til at beregne 80% tomfragt ved afbookning inden for 24 timer før tranportern, da ekstra kapacitet kan være indkøbt.

Temperatur
Ved genset kørsler er det kundens pligt at få indstillet container til rette temperatur før udlevering fra terminal. Chaufføren tjekker indstilling, men ansvaret hviler på afsender/ordregiver at lave det sidste tjek inden afgang.

Kontakt os
Medarbejdere

Medarbejderbillede

Jesper
Nesager

Manager & Salg

Direkte +45 9656 1502

Mobil +45 3065 6503

-jnl@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Jesper
Hingebjerg

Stykgods

Direkte +45 9656 1508

Mobil +45 3065 6530

-jhin@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Søren
Walsted

Stykgods

Direkte +45 9656 1520

Mobil +45 2121 8005

-sorh@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Lars
Alstrup

Container

Direkte +45 9656 1504

Mobil +45 2778 2560

-lals@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Pia
Jul Larsen

Container

Direkte +45 9656 1501

Mobil -

-piju@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Martin
Engbjerg

Stykgods

Direkte +45 9656 1517

Mobil +45 3065 6506

-meb@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Poul
Larsen

Container

Direkte +45 9656 1505

Mobil +45 3065 6523

-pln@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Henrik
Bisgaard Nielsen

Projekt

Direkte +45 9656 1514

Mobil +45 3065 6526

-hnie@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Henning
Pedersen

Projekt

Direkte +45 9656 1513

Mobil +45 2121 8002

-henp@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Jan
Bruun Lange

Equipment

Direkte +45 9656 1509

Mobil +45 6012 7371

-jabr@atlantictrucking.dk

Medarbejderbillede

Hanne
Bang Christensen

IT project assistan/p>

Direkte +45 9656 1506

Mobil -

-hanc@atlantictrucking.dk